A. Chevalier, 1885  (p. 5-7)DADIELLER AN DEPARTAMANT


E KEMPER


————D’id, va c’henderf ha mignoun,
Kinigan a greiz kaloun
Va leorik kenta e iez
A garaz vel da vuez.

A da betore den all
Oufen me paourik sonjal ;
Ha n’eo ket te da genta
Deuz va laket d’hen penta ?


C’hoant ker em boa da c’hwarzin
Paz gleviz o larad d’in :
Perag lipad iod gallek
P’eo gwelloc’h ar Brezounek ?

Mez… lariz d’in va unan :
Ze zo gwir, m’en gred hep poan…
Ken lard vezin marteze
Ganthan ha gant egile.

Ha setu me laouen braz
War varch war eun tam pennbaz
Ha dio arog a strag foet
Vel kuré o klask he voed.

Vel hemâ, tam ha tamik
Am beuz paket va zamik.
Hep chipotal gimeromp
Allaz ! pez ve roët deomp.


Gwel dister é va leorik,
M’hen oar, mez eur mestr furik
A oar ive dle krenvad
Diskibl ziskouez he ioul vad.

Eur roue Franz a lare
N’eur rei kement a c’helle :
Oh ! M’am bize c’hoaz ouspenn
Kalounek d’ech hen rofenn.

Me zaoun, na velin biken
Kurunenn Franz war va fenn.
Mez, n’euz fors ; me a gano
Em iez beteg va maro.


————