Ivona/10


X

DIVINADELLOU


Ne ket achu an de ; ar verc’h a lar ember :

Ivona

Ne ouzoc’h ket, tadik... va biz bihan zo fin...
Laret ’n euz... divinit.

Loranz

Diez eo d’ar velin
Treï en dro hep dour... ; kement a draou, a dud
Zo er bed, ma kavan an divinadell pud.

Ivona

N’it ket re bell da glask. An dour a red a leïz
Hag ar velin, tadik, a dro koant en hom c’hreïz.

Loranz

Neuze, da viz bihan en deuz lavaret d’id
A po war c’hoaz kenta eun dra vrao da c’hounid ?

Nan. Siouaz, ne ket se.

Loranz

E deuz sonj Jannedik
D’az pedi da veza maerounez d’hi Soazik ?

Ivona

It en dro, tadik kez, nez hoc’h ket e kichen.

Loranz

Hanvo an aotrou person ac’hanoud da zougen
Relegou, ar Verc’hez, baniel zantez Barba ?

Ivona

Ho ! Ho! Ho! tadik koz, na c’houi zo drol brema !
Tostad a rit vel ken ; eun taol c’hoaz ha me wel
Va zadik kez he viz war an divinadell.

Loranz

Vi pedet, va merc’h koant, gand ar mear jentilik
Da gas eur boket roz da hoel ar Republik ?


Ivona

Oh ! m’he garje avad. Allaz! n’euz gir aze,
Ha diouc’h ar pal, tadik, c’houi bella adarre.

Loranz

Ac’han ! me a zivin. Lavaret e deuz did
Hon euz Laouik ha me komzet eun tam diouzit.

Ivona

Krak ! deut an taol ganeoc’h. Paria ze zo gwir ?

Loranz

N’oun ket vit laret nan.
War a welan, te vir
Eur plas en da galoun vit an aotrou kure ?...

Ivona

Choui ve, mez’aoun, tadik, stad braz en hoc’h deuz-se.
Petra neuz laret hen ?

Loranz

Divin brema d’az tro —

Ivona

Me oar en taol kenta : oan eur vez vid ar vro ?


Loranz

Fe, krak, emoud ebarz.

Ivona

Choui respontaz dezhan ?

Loranz

Oh ! divin adarre, pazoud lem en traou man,
Displeg eta, ma merc’h, da speret ar c’haera.

Ivona

Meuz sonj da n’em lakad ’nhe breuriez Rosera ?

Loranz

Mad, mad, ma Ivona, c’hoant oc’h euz da c’hoazin...
Plijadur vraz em euz daz kweloud ker lirzin.
Me avad a c’hoarzfe mar bez paket eno !

Ivona

Oh ! ia ia, med war-ze, c’hellit laroud keno.
Ac’han, me oar tadik, Laouik en deuz laret
E oan gwall dizhenvel ouz he holl paotrezet ;
Ne garrien ket va zad p’hen losken en Londres,

Ha pa choumen aman d’ober va fennerez ;
Ha c’houi, va zadik koz, evel just ha rezon,
C'heuz laret e tu gin dezhan ha d’he person ;
Oan eur verc’h savet mad, evel ma n’euz ket kalz,
Ha na zisprizen med ar varc’hadourez falz ?

Loranz

Souezet oun meurbet, mestrez divinerez...
Ganez man adarre paket ar wirionez.
Kerkoulz hag eun den klan da skouarn zo tano,
Skei a rez just evel ma vijez bet eno.

Ivona

Leztan hardi ganen ; eur wech m’hen gwasko
Ha diouz va fagoden he zae du a rosto.

Loranz

Da vezo din gweloud eun dornik dilikat
O pila boulou pep en butun eun abad...


Ivona

Bezit sioul, tadik kez ; diwallit d’am gwerza.

Loranz

Oh ! kentoc’h me lakfe ar c’hadik da goueza
En da rouejou koant.

Ivona

Boen ! tadik, trugarez.
Ni welo an aotrou gand he chupen nevez.


————