Oberennoù damheñvel pe handelvoù all zo ivez, gwelout Ar c’hemener.

Emile Bouillon, 1890  (Levrenn II, p. 234-236)ZON AR C’HEMENER
____


Komenerrienn, pôtred a wri,
   Roule dira lan lire !
Eun etat trist eo ho hini,
   Roule dira lari lon la
   Roule dira lan lire !

   Eun etat trist eo ho hini,
O veza bemde ’n ti-man-ti !...

   P’antreo ’r c’hemener en ti,
E clasco affer deuz ar c’hi ;

   Ma lâro ’r c’hi ’wit he rezon :
— « Diwal, ma mestr, deuz al laeron ! »

   Pa ia ’r c’hemener breïnn d’he leïnn,
A frott he gôf, crafign he geinn :


   He daouarnigo vô croppet,
Evel crabano eun tonsec ;

   Ar c’hemener, diwar he wri,
A debro iot kement ha tri,

   Ma lâro ar wreg d’he matès :
— « Gra da heman soubenn al lès ! »

   P’ô azeet war he varlinn,
Neuze ’fredono ar c’hokinn !

   Na davo tam ’bed ’pad ann de
Da drouc-comz deuz eur re pe re ;

   Na davo tam ’bed ’pad ar zûn,
Da drouc-comz deuz he werz-butun.

   Ar c’hemener, en eun ti mad,
N’ ra met cana ha c’huistellad,

   Bouta he benn er prennecho,
Gerwel ar merc’hed d’ann danso.

   Pa ia ’r c’hemener d’ann danso,
Carg he c’hodel a veskenno :

   Neuze lâro ar merc’hed coant :
— « Setu arri pôtr ann arc’hant ! »

   Ha ma lâro ann eil d’eben :
— « Ar c’hemener a vô ma den ! »

   Ar c’hemener n’eo ket eun den
Met eur c’hemener na n’eo ken :

   Ha na gle beza interret
Na ’bars ar parc, nac er verred,

   Met ’bars eun tammic douar kerc’h,
Ha chass ar barrous war he lerc’h ;

   Ann diveradur deuz ar gwe
Vô ’n dour binniget war he ve.

Marie Yanno,

Kerabin, septembre, 88.

____________