Ivona/20

◄   Ratoz buan Bevet al liberté   ►


XX

KIMIAD


Mud da lein, mud da goan, ha person ha kure.
Mad a reont ; an eil ne gleofe egile.
Arabad huvreal ve n’hini pehini
Krog ar pez a c’halver el lec’h all kasoni.
Biskoaz n’ho c’heuz gwelet ha na welfot biken
Daou velek diraghi o c’houeza n’ho zouben.

Med marteze en deuz eun tamik gwarizi
Heman ouz egile ? Ze ? n’it ket d’he gredi.
Sur, eur person a gar kovez ar begou fin...
Oh ! med, neuz gir aze gant person Plougistin
Zo eun denik santel, vel an holl personnet
A dle teurel evez war furoc’h friponnet.


Goude koan vel kustum, Laou ra eun dro jardin.
Loranz hag Ivona n’ho liors zo lirzin.

Laouik
(He unan, neur gantrea, he zaouarn a dreg he gein
hag eun tam kroummet)

Setu aze, e gwir, ar furnez er bed man.
Beva gant lealdet ha libr ouz pep unan.
Setu aze ar skouer dle heulia pcp kristen,
An hent gant gras Doue a heullin penaben,
Na pa vefen barnet epad ma zam buez
Da c’houennad an henchou, da frita dienez
Didan eun doën plouz.
Liberte war ar bec’h
Zo gwelloc’h vit sklavaj ha presbital gant nec’h.

Ouc’hpen, nag a c’hevier moa paket e latin
Welan hirie ho deuz dispeget net diouzin !
Me laka zo manet eun toullad c’hoaz em zac’h,
Gant diskouarn azen m’em be bek koant d’he nac’h !
Hogen ma kav kleuzik ar person va lavar
Petra ne graincho ket pa em gwelo bouzar

War he zisplegou toull diwarben he Salet
A bed, a veul, a gan, a lip gant he gaoulet !

Biken n’ n’hellin prezek ar pez ne gredan ket,
Rak se ta, eur wech c’hoaz, va stal aman zo gret.
Diskampomp ac’halen. Kimiadomp da genta
Va gwella mignounet : Loranz hag Ivona.

Han ! Loranz, Ivona ! Petra a laran me ?
Me, me Laou an Dero, me kwitad ar re ze ?
Ha me eve ganen beuzet va skiant vad ?

Dilezel va oanet, dilezel va denvad,
Ho leuskel da beuri e park sec’h Tomboutou
Betek vo kaset d’hei a nevez eun aotrou,
War ze hellin tremen — en eur dremen buan —
Med dioueri hi gwel, n’em dizoun ouz hi c’han !
Med n’hallout biken mui klevoud va skolerez
O flourad n’eur c’hoarzin va zammou menerez !

Birviken ken gwelad an elik daoulinet !
Hi begik roz war dal hi zadik astennet !

Ha me ve zod awalc’h evit eur c’hoz tagnouz
Koll va evuruzded ! Blamour d’eun tammik trouz
Mont da gaoliata bro ?
N’alfen me ket ive.
Evel darn anvezan, serri he vek dam fe,
Tricha eur wech er ramz, teurel pik lec’h karo,
Ha leuskel Fanch-ar-Peul gand ar c’hred a garo ;
Neur larad : nc rain fors p’em bo pe n’em bo c’hoaz
Eur vleven da benta e kreiz va zalik noaz ?

Han ?… Me choumfe breman, ar bigel em daouarn
Da zellad ouz ar ier evel eur c’hoz louarn ?

Nan. Rom ne ze met gaou.
Nan, nan, Laou an Dero ;
Skrivet eo e kleaz tapout pen an ero.
Arog, arog eta. Dastum nerz da galon ;

Loranz hag Ivona strinko did eur pardon.

Laouik en em zispag ouz vali ar gwez frouez
Drek pere oa kuzet.
Nozved vad, tudo kez.
Dont ran da ginnig d’ec’h va zalud diveza.

Vel vize deut an tour war ho zi da goueza,
Ho zri int ker mantret an eil hag egile.

Loranz

Petra, ha ni ve kaoz, aotrou, euz an drouk se ?

Ar verc’h tristet dremen hi dornik war hi zal.

Laouik

Nan, nan bezit dinech. Me laro deoc’h raktal
Ar sonj neuz darevet heol gras Doue em fenn :

N’eur domma ar bankou, hep gout ar pez a renn,
Kalz re a draou lekiz er banner va c’hreden.
Hogen aman n’hallin netad va zac’hik gwen.

Ker am befe ioual kement ha ki Bonnier,
Pep gwech mar ro ar brall d’he gloc’h braz hon c’hloc’her.

Loranz

Feiz ! aotrou kez... ne ket evit lavaret deoc’h,
Med ar c’henta tra dle klask eun den eo ar peoc’h.
Eun dra en deuz atao va laket da spounta
Eo ar c’hount ho devo ho mistri da renta
Abalamour d’ar bec’h a sammont re abred
War chouk eur paotrik paour ne hanve tra er bed.

Me zo koz ha marfad na welin ket ar pez
Kredan em c’houstianz eze ar wirionez ;
Difenn d’an eskibien, a beurz hon Republik,
Da lakad urzou sakr war pen eur c’hloaregik
Ha d’heman d’ho gemer arog m’en do poket
D’hom bannier trikolor ; arog vo dimezet.

Ivona sederet

Hag e pe bro, aotrou, ma n’omp ket diavez,
Sonjit hu n’em denna ?


Laouik

Joa ra din, tudo kez,
Vec’h douget evid’oun. Da gaout an aotrou mear
Ez in warc’hoaz abred, hag arog mont d’ar gear,
E pedin va faeroun a intent traou ar bed
D’ober he vek d’am zad. Eno, hep den gwelet,
Rin eur studi nevez, a zonjin, a bedin
Ha mar plij gant Doue e kristen a vevin.

C’houi em lezfe, Loranz, eur wechik an amzer,
Da c’houl ouz ho kélou dre eun tammik lizer ?

Loranz

Gant plijadur, aotrou.
Keno eta neuze
Va zud kez, keno. — Keno, aotrou kure.


————