Va Jesus, va Doue, c’hui epquenEIL-HA-TREGONT CANTIC.
Guers an Ene Devot
Var an ton ordinal.


Va Jesus, va Doue, c’hui epquen a zeziràn ;
C’hui eo va c’harantez, ennoc’h-hu ec’h esperàn :
O va Jesus, ô va c’harantez ;
Bezit em c’halon bemnos ha bemdez.

Va Jesus, c’hui so douç, c’hui a so carantezus !
Va Jesus, c’hui so mad, c’hui a so trugarezus !
O va Jesus ! ô va c’harantez ! etc.

Bete-hen, va Jesus, oun bet en em abuset
Gant afferou ar bed pe gant re oun bet dallet ;
O va Jesus ! ô va c’harantez ! etc.

Mæs bremàn, va Jesus, rei a rân deoc’h va ene,
Va c’horf, va squianchou, quement zo ac’hanon-me.
O va Jesus ! ô va c’harantez ! etc.

O pebez madelez, va Zalver ha va Autrou,
Ho pe priset douguen ar boüez eus va fec’hejou !
O va Jesus ! ô va c’harantez ! etc.

O pebez carantes oc’h eus bet em c’hénver,
Da c’housaon evidon ur maro criz, va Zalver !
O va Jesus ! ô va c’harantez ! etc.

Pe guen horrupl eta, peguen drouc eo ar pec’het !
Pa en deus ho lazet, va Redemptor benniguet.
O va Jesus ! ô va c’harantez ! etc.

Un ene caër meurbet dirazoc’h qent, va Jesus,
A vez dre ar pec’het rentet iffam ha flærius.
O va Jesus ! ô va c’harantez ! etc.

O pec’het milliguet, dont a ràn d’az detesti,
Ha n’am bezo pelloc’h ouzit nemet cassoni.
O va Jesus ! ô va c’harantez ! etc.

Ra vezo great bepret ur brezel continuel,

Dre bêvar c’horn ar bed, d’an oll pec’hejou marvel !
O va Jesus ! ô va c’harantez ! etc.

Peguer glac’haret oun da veza bet offancet
Un Doue so quer mad, quen, dîn da veza caret !
O va Jesus ! ô va c’harantez ! etc.

Me bromet, gant ho craç, va Doue, en em viret
Ar rest eus va buez, oc’h pep viç ha pep pec’het !
O va Jesus ! ô va c’harantez ! etc.

Sellit, o va Jesus, ouzìn a drues bremâ !
Roït dìn graçou nerzus da zerc’hel va fromessa.
O va Jesus ! ô va c’harantez ! etc.

Grit, grit, me ho suppli, dìn-va-unàn ma varvìn,
Evit doc’h-hu epquen hivisiquen ma vevìn.
O va Jesus ! ô va c’harantez ! etc.

Ne meus, ô va Jesus, quen desir var an douar
Nemet d’ho possedi da viquen en ho cloar !
O va Jesus ! ô va c’harantez ! etc.

Languissa reomp er bed oc’h esperout an devez
Ma zaïmp oll d’ho meuli gant ar Sent ac an Æles.
O va Jesus ! ô va c’harantez ! etc.