Ar Gwaziou, 1912TOLEN AR GOUELIOU


a zo hano el levr-man


A
Agatha, 5 c’houevrer 
 104
Agnes , 21 genver 
 65
Alar, 2 kerdu 
 837
Albin, 1 meurz 
 164
Alphons Ligori, 11 eost 
 569
Ambroaz, 7 kerdu 
 848
Amede, 30 meurz 
 236
Anaklet, 13 gouere 
 504
Andre Korsini, 4 c’houevrer 
 101
Anjela Foligno, 4 genver 
 21
Anjela Merisi, 31 mae 
 404
Anna, 26 gouere 
 530
Anselm, 21 ebrel 
 297
Anton a Badou, 13 mezeven 
 434
Antonin, 10 mae 
 346
Anton Neyrot, 10 ebrel 
 267
Apolliner, 23 gouere 
 525
Arzel, 16 eost 
 582
Athanas, 2 mae 
 326


B
Barba, 4 kerdu 
 844
Barnabas, 11 mezeven 
 430
Bazil, 14 mezeven 
 437
Beneat-Josef Labre, 16 ebrel 
 281
Benviou ar Basion, 28 c’houevrer 
 160
Berc’hed abadez, 1 c’houevrer 
 94
Bernard, 20 eost 
 589
Berthele, 24 eost 
 597
Bonifas, 5 mezeven 
 418
Briak, 18 kerdu 
 874
Brieg, 13 mae 
 353
Bruno, 6 here 
 689


C
Charlez Bleiz , 7 here 
 691


D
Damaz, 11 kerdu 
 858
Denez , 9 here 
 698
Deuetmat Bojani, 29 here 
 745
Divi, 10 gouere 
 498
Dominik, 4 eost 
 551


E
Edouard, 13 here 
 707
Ele mat (an), 2 here 
 679
Elflez, 23 mezeven 
 459
Erwan, 19 mae 
 371
Eucher, 20 c’houevrer 
 141
Eustas, 29 meurz 
 234
Euzeb, 15 kerdu 
 867


F
Familh Zantel (ar), 30 genver 
 87
Fiakr, 3 gwengolo 
 618
Fransez Asiz, 4 here 
 684
Fransez a Bola, 2 ebrel 
 246
Fransez a Zal, 29 genver 
 84
Fransez Borgia, 10 here 
 699
Fransez Karaksiolo, 4 mezeven 
 416
Fransez Xavier, 3 kerdu 
 840
Franseza, 9 meurz 
 186


G
Gaëtan , 7 eost 
 557
Gien, kloc’her, 12 gwengolo 
 637
Gwad presius (ar), 16 meurz 
 204
Gouel ar Groaz gonezet, 14 gwengolo 
 641
Gouel ar Rouane, 6 genver 
 28
Gouel hano santel Mari, 15 gwengolo 
 643
Gouel Nedeleg, 25 kerdu 
 891
Gouenou, 25 here 
 736
Gouliou sant Fransez, 17 gwengolo 
 647
Goulven, 9 gouere 
 493
Gregor, pab, 13 meurz 
 198
Gregor VII, 25 mae 
 387
Gudula, 8 genver 
 32
Gurthiern, 3 gouere 
 481
Gweltas, 6 c’houerver 
 107
Gwenaël, 3 du 
 760
Gwennole, 3 meurz 
 169
Gwerok, 17 c’houevrer 
 134
Gwilherm, 10 genver 
 37
Gwilherm, 30 gouere 
 538


H
Hedwij, 22 here 
 729
Henoret, 9 genver 
 34
Herbot, 18 mezeven 
 449
Herman-Jozef, 9 ebrel 
 265
Herri, 15 gouere 
 507
Herve, 17 mezeven 
 444
Hiler, 14 genver 
 46
Houardon, 29 du 
 828
Hug, 1 ebrel 
 243
Hyjin, 11 genver 
 39
Hyasent, 17 eost 
 584


I


Ida, 12 ebrel 
 272
Ignas, eskob ha merzer, 1 c’houevrer 
 96
Ignas Loyola, 31 gouere 
 540
Iltud, 6 du 
 769
Itron-Varia-Drugare, 24 gwengolo 
 661
Itron-Varia ar Miraklou, 8 c’houevrer 
 112
Itron-Varia ar Salet , 19 gwengolo 
 651
Itron-Varia Lourd, 11 c’houevrer 
 119
 54
Itron-Varia Rumengol, 20 mezeven 
 452
Irene, 27 mezeven 
 467


J
Jakez, abostol, 25 gouere 
 528
Jann d’Arc, 8 mae 
 340
Janned de Valois, 12 c’houevrer 
 122
Janvier, 20 gwengolo 
 654
Jaoua, 2 meurz 
 166
Jenovefa, 3 c’houevrer 
 99
Jerard Majella, 16 here 
 714
Jermana Cousin, 15 mezeven 
 439
Jermen, 9 eost 
 562
Jerom, 30 gwengolo 
 671
Jili, 1 gwengolo 
 614
Jorj, 23 ebrel 
 302
Jorand, 28 mae 
 398
Jozef Calasanz, 27 eost 
 602
Jozef Kopertino, 18 gwengolo 
 649
Jozef Oriol, 23 meurz 
 221
Jourdan ar Sax, 15 c’houevrer 
 129
Judikaël, 17 kerdu 
 871
Judok, 11 gouere 
 501
Jul, 27 mae 
 392
Julian, 28 genver 
 82
Juliana, 7 ebrel 
 261
Juliana Falkonieri, 19 mezeven 
 450
Justin, 14 ebrel 
 276K
Kador sant Per, en Antioch, 22 c’houevrer 
 146
Kado, 1 du 
 755
Kallist, 14 here 
 709
Kamilh Lellis, 18 gouere 
 513
Kanut, 19 genver 
 60
Kasimir, 4 Meurz 
 172
Katel a Zienn, 30 ebrel 
 318
Katel Fieschi, 13 gwengolo 
 639
Kentin, 31 here 
 749
Klaoda, 6 mezeven 
 420
Klara Montefalko, 18 eost 
 586
Klemant, 23 du 
 814
Kleophas, 25 gwengolo 
 662
Klotild, 3 mezeven 
 114
Koletta, 11 meurz 
 191
Kolomban, 21 du 
 808
Kom ha Damian, 27 Gwengolo 
 666
Koneri, 3 ebrel 
 249
Konrad, 19 c’houevrer 
 139
Konvoion, 5 genver 
 24
Korantin, 12 kerdu 
 861
Kornelli, 16 Gwengolo 
 647
Koulm, 9 mezeven 
 426
Krispino, 22 mae 
 379


L
Laer deou (al), 24 ebrel 
 304
Laurans, avieler, 10 eost 
 566
Laurans Justinian, 5 gwengolo 
 621
Leandr, 27 c’houevrer 
 158
Leanezed Kompiegn, 17 gouere 
 511
Leon ar Bras, 11 ebrel 
 269
Leon II, 28 mezeven 
 469
Lidwina, 13 ebrel 
 274
Lin, 23 gwengolo 
 661
Loeiz Bertrand, 9 here 
 697
Loeiz Gonzag, 21 mezeven 
 454
Lonjin, 15 meurz 
 203
Ludjer, 26 meurz 
 228
Lukas, 18 here 
 719
Lusia, 13 kerdu 
 862
Lusian, 7 genver 
 30


M
Mac’harit a Gorton, 26 c’houevrer 
 156
Mac’harit-Mari, 17 here 
 717
Magloar, 27 here 
 740
Maker, 3 genver 
 19
Malo, 15 du 
 792
Mari an Ele, 16 kerdu 
 869
Mari-Madalen, 22 gouere 
 521
Mari Mancini, 22 kerdu 
 885
Mark, 25 ebrel 
 306
Marsel, 16 genver 
 52
Martha, 29 gouere 
 536
Mathias, 24 c’houevrer 
 151
Martin, eskob, 11 du 
 782
Martin, pab, 12 du 
 785
Mathild, 14 meurz 
 201
Mauris, abad, 5 here 
 688
Mauris, ofiser, 22 gwengolo 
 659
Maze, 21 gwengolo 
 656
Melani, 16 du 
 795
Melar, 3 here 
 681
Merzerien Nikomedi, 23 kerdu 
 887
Mewen, 21 mezeven 
 456
Mikêl arc’hêl, 29 gwengolo 
 689
Milio, 27 here 
 742
Modez, 18 du 
 801
Monika, 4 mae 
 331N
Nikandr ha Marsian, 18 mezeven 
 447
Nikolas de Flüe, 31 meurz 
 238
Nikolas Tolentino, 10 gwengolo 
 633
Nil, 26 gwengolo 
 664


O
Odilon, 2 genver 
 17
Onesim, 16 c’houevrer 
 132
Oneziphor, 6 gwengolo 
 623


P
Pakom, 14 mae 
 358
Paskal Baylon, 17 mae 
 366
Patern, 16 ebrel 
 284
Patrick, 17 meurz 
 207
Paulin, 22 mezeven 
 457
Pepin Landen, 21 c’houevrer 
 143
Per Alkantara, 19 here 
 721
Per a Veron, 29 ebrel 
 316
Per Canisius, 20 kerdu 
 879
Per Damian, 23 c’houevrer 
 148
Per an Ereou, 1 eost 
 544
Per Fourier, 7 gouere 
 489
Per Gonzalez, 15 ebrel 
 279
Per ha Pôl, ebestel, 29 mezeven 
 470
Per Klaver, 9 gwengolo 
 631
Per Krizolog, 4 kerdu 
 842
Per Nolask, 31 genver 
 90
Philip Beniti, 23 eost 
 596
Philip Neri, 26 mae 
 389
Philomena, 14 eost 
 579
Pi V, 5 mae 
 333
Pôl Aurelian, 12 meurz 
 194
Pôl ar Groaz, 28 ebrel 
 314
Pôl hag Anton, 15 genver 
 49
Polykarp, 26 genver 
 77
Pothin, 2 mezeven 
 412


R
Raphaël, 24 Here 
 733
Raymond Nonnat, 31 eost 
 610
Raymond Pennafort, 14 c’houevrer 
 127
Robert Arbrissel, 25 c’houevrer 
 153
Rok, 16 eost 
 584
Romuald, 7 c’houevrer 
 110
Ronan, 1 mezeven 
 409
Roza Lima, 30 eost 
 608
Roza Viterb, 4 gwengolo 
 620


S
Sabas, 5 kerdu 
 845
Salaün, 25 mezeven 
 464
Samson, 27 gouere 
 533
Sebastian, 20 genver 
 62
Sebastian Valfre, 30 kerdu 
 903
Selestin, 6 ebrel 
 258
Sesilia, 22 du 
 811
Servez, 13 mae 
 356
Silvestr, 31 kerdu 
 906
Simeon, eskob ha merzer, 18 c’houevrer 
 136
Simeon Stylit, 22 meurz 
 218
Simon ha Jud, 28 here 
 743
Sirill, eskob Alexandri, 13 c’houevrer 
 124
Sirill ha Method, 24 gouere 
 526
Sisinnius, 8 eost 
 560
Skolastika, 10 c’houevrer 
 117
Soter ha Kaïus, 22 ebrel 
 300
Stephan, kentan merzer, 26 kerdu 
 894
Syprian, 16 gwengolo 
 645
Symphorian, 22 eost 
 595


T
Tarakus, 11 here 
 702
Tarsila, 24 kerdu 
 889
Tarsisius, 25 du 
 818
Tenenan, 21 gouere 
 520
Thekla, 23 gwengolo 
 660
Theodot, 18 mae 
 368
Thereza, 15 here 
 710
Thomas, abostol, 21 kerdu 
 882
Thomas, doktor, 7 meurz 
 180
Thomas Kantorberi, 29 kerdu 
 901
Thomas Villanova, 22 gwengolo 
 658
Thivisiau, 11 gouere 
 499
Thimothe, 24 genver 
 72
Tit, 9 c’houevrer 
 115
Tual, 1 kerdu 
 834


U
Ulrik, 4 gouere 
 483
Urban V, 19 kerdu 
 877
Ursula, 21 here 
 727V
Veronika, 13 genver 
 44
Vezo, 15 mezeven 
 441
Viktor, 28 gouere 
 535
Visant a Bôl, 19 gouere 
 515
Visant Ferrier, 5 ebrel 
 254


W
Wenseslas, 28 gwengolo 
 667
Wilfrid, 12 here 
 705


Y
Yan ar Groaz, 24 du 
 815
Yan, avieler, 27 kerdu 
 896
Yan a Zant-Fagond, 12 mezeven 
 432
Yan Damascen, 27 meurz 
 230
Yan Diarc’hen, 14 kerdu 
 864
Yan Dibenn-Eost, 29 eost 
 606
Yan Doue, 8 meurz 
 183
Yan-Fransez Regis, 16 mezeven 
 442
Yan-Gabriel Perboyre, 11 gwengolo 
 634
Yan Gualbert, 12 gouere 
 502
Yan Kapistran, 28 meurz 
 232
Yan Kenty, 20 here 
 724
Yan Krisostom, 27 genver 
 79
Yan Nepomusen, 16 mae 
 363
Yan-Vadezour, 24 mezeven 
 461
Yan-Mari Vianney, 13 eost 
 575


Z
Zephyrin, 26 eost 
 601
Zita, 27 ebrel 
 311Pedennou diouz ar mintin ha diouz an noz
Akt a fe war bresans Doue 
 939
Akt a adorasion 
 939
Akt a drugare 
 939
Akt a ofrans 
 939
Eksamen a gonsians 
 939
Akt a gontrision 
 939
Rezolusion 
 939
Akt a c'houlenn 
 939
Peden d'ar Werc'hez 
 939
Pater Noster 
 939
Ave Maria 
 939
Credo 
 940
Confiteor 
 940
Gourc'hemmennou Doue 
 940
Gourc'hemmennou an Iliz 
 940
Litaniou Jezuz 
 941
Litaniou ar Werc'hez 
 942
Peden evit an anaon 
 942
Aktou evit gonid an Induljansou 
 943
An Anjelus 
 943